Obecní knihovna Petrovice u Karviné

O knihovně

    První zmínky o knihovně v Petrovicích u Karviné jsou z roku 1921. Díky péči železničních zaměstnanců byla tehdy opuštěná česká knihovna v Dziedzicích převezena do Petrovic. Tím byl dán základ pro českou veřejnou knihovnu.Tato knihovna čítala 250 svazků knih.

   Knihovna se od svého vzniku mnohokrát stěhovala. V průběhu let našla přístřeší například v areálu chemické továrny, v osmdesátých létech byla umístěna do Domu služeb.

Od roku 1990 až 2006 své služby knihovna nabízela v budově, která byla přestavěna ze staré stodoly zvané Tirasovka.
   
V listopadu 2006 se knihovna přestěhovala do 
zrekonstruovaných prostor u ZŠ v Petrovicích (stávající školní družina).  
   
Nyní je Obecní knihovna součásti Kulturního centra v Petrovicích u Karviné. Čtenářům nabízí 14 438 knih, z toho 10 418 pro dospělé a 4 020 knih pro děti a mládež. Čtenáři si mohou vybírat z 38 tiulů časopisů.