Obecní knihovna Petrovice u Karviné

Aktuality

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Ve středu 16. října 2019 naši Obecní knihovnu opět navštívila oblíbená spisovatelka dětí paní Petra Braunová. Během její poslední návštěvy na jaře slíbila, že na podzim znovu přijede a svůj slib také splnila.
Besedy byly hned tři. Na první besedě spisovatelka představila svou tvorbu dětem ze 4. a 5. třídy z Marklovic, následovala beseda s dětmi z 8.A a 8.B z Petrovic. Jako třetí se s paní Braunovou setkaly děti z 6.A a 7.B třídy opět z Petrovic.
Paní Braunová dětem vyprávěla, jak kniha vzniká, představila jim své knihy, ze kterých také četla ukázky
. Po besedě si pak děti mohly tyto knihy  v Obecní knihovně zapůjčit.
Celá akce s autorským čtením proběhla v přísálí Kulturního centra a paní Braunová byla velmi spokojena s aktivitou a hojnou účastí petrovických dětí.


 

Výsledek obrázku pro bookstart obrázky

Další setkání maminek a jejích dětí z projeku "S knížkou do života"
v Obecní knihovně v Petrovicích u Karviné
se uskuteční 18. listopadu 2019 od 9,00 hodin. Těšíme se na vás
.logo listování


Co to vlastně Listování je?
Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a obzvláště u žáků a studentů probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem pedagogů, knihovníků  a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond. NOC S ANDERSENEM (2006)

Poslední Listování se u nás v Obecní knihovně uskutečnilo 24. května 2019. Akce se zůčastnily děti prvních tříd ZŠ Petrovice u Karviné.
Účinkovali brněnští herci Markéta Lánská a Alan Novotný, představili dětem knihu Flouk a Líla od autorky Petry Dvořákové.
Je to pohádkový příběh o velikém přátelství počítačové myši a kouzelného kocoura.
Moderní pohádka o tom, jak se liší skutečný svět od virtuální reality.
Knížku si můžou zájemci vypůjčit u nás v Obecní knihovně.